โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ จังหวัดอุบลราชธานี ที่มาศึกษาดูงาน

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ดร.มานิต  เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  พร้อมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับ

คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ  จังหวัดอุบลราชธานี  ที่มาศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  โดย ดร.มานิต เขียวศรี ได้กล่าวต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมอาคาร 1 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  จากนั้นได้นำคณะผู้บริหาร ครู เยี่ยมชมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์