Black Ribbon

ครูยิ่งคุณ ปี 2560
ครูพรชัย ตั้งยิ่งยง
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
welcome to yasothonpittayakom school.
ปฏิทินวิชการ ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
This is a bridge
This bridge is very long
ครูยิ่งคุณ ครูพรชัย ตั้งยิ่งยง
เปิดใช้อาคารเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยินดีต้อนรับ

วันที่ 5 มีนาคม 2561 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 2 มีนาคม 2561 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม รับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินการบริหารจัดการด้วยคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA  

วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.3 และ ชั้น ม.6 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางลัดดา จิตมาศ รองผู้อำนวยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติในชี้แจงและแนะแนวทาง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.มานิต  เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันแห่งความรัก

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.มานิต เขียวศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2561 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับนักเรียน กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของนางธนพร  วงศ์กมลาไสย

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.มานิต เขียวศรี ได้ให้เกียรติให้ขวัญและกำลังใจ นักเรียนคณะครูในการประเมินโรงเรียนสีขาว

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.มานิต เขียวศรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IOT

×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

มอบเกียรติบัตรให้กับครูพี่เลี้ยงและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 19 ตุลาคม 2560  ดร.มานิต  เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับ คุณครูพรชัย ตั้งยิ่งยง ที่ได้รับรางวัล ครูยิ่งคุณ

1 ใน 17 คน จากครูทั่วประเทศ ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2558 จากนั้นได้รับมอบโล่ โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากรองกฤษณัฐ  แสนโยธา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับครูพี่เลี้ยงและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ โดมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ซึ่งครูที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

1.        นายพรชัย  ตั้งยิ่งยง  ครูพี่เลี้ยงวิชาการคณิตศาสตร์

2.        นางญาณิศา  แสงแสน  ครูพี่เลี้ยงวิชาการวิทยาศาสตร์

3.        นายเพิ่มพูน  บุ้งทอง   ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงฯวิทยาศาสตร์

4.        นางธิดารัตน์   สร้อยจักร  ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงฯวิทยาศาสตร์

5.        นางณัฏฐกานต์  วัฒนานุสิทธิ์   ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงฯคณิตศาสตร์

6.        นางวิราวรรณ  หงส์ทอง  ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงฯคณิตศาสตร์

7.        นายวิสันต์  กรสวัสดิ์   ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงฯคณิตศาสตร์

 

 
 
 
423386
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
807
644
8532
405032
21255
48696
423386
Your IP: 54.92.172.79
2018-03-18 19:13
Copyrigth@2560.All Rigths Reseved. Yasothonpittyakom  School.