Black Ribbon

ครูยิ่งคุณ ปี 2560
ครูพรชัย ตั้งยิ่งยง
สรุปการรับนักเรียน รายวัน ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินวิชการ ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
This is a bridge
This bridge is very long
ครูยิ่งคุณ ครูพรชัย ตั้งยิ่งยง
เปิดใช้อาคารเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยินดีต้อนรับ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ดร.มานิต  เขียวศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสัญญา สระสรงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมรับน้อง

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดอาคารศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร โดยมี นายภัทธศาสน์  มาสกุล

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณ นายสุธี สุขวนาชัยกุล พร้อมภรรยา ที่เสียสละเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียน

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 มิถุนาย 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะรองผู้บริหาร

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสัญญา  สระสงคราม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสพระราชพิธิเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2560

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนยโสธพิทยาคม ในนามศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้พบกับนักเรียนเนื่องในการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

มอบเกียรติบัตรให้กับครูพี่เลี้ยงและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 19 ตุลาคม 2560  ดร.มานิต  เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับ คุณครูพรชัย ตั้งยิ่งยง ที่ได้รับรางวัล ครูยิ่งคุณ

1 ใน 17 คน จากครูทั่วประเทศ ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2558 จากนั้นได้รับมอบโล่ โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากรองกฤษณัฐ  แสนโยธา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับครูพี่เลี้ยงและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ โดมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ซึ่งครูที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

1.        นายพรชัย  ตั้งยิ่งยง  ครูพี่เลี้ยงวิชาการคณิตศาสตร์

2.        นางญาณิศา  แสงแสน  ครูพี่เลี้ยงวิชาการวิทยาศาสตร์

3.        นายเพิ่มพูน  บุ้งทอง   ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงฯวิทยาศาสตร์

4.        นางธิดารัตน์   สร้อยจักร  ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงฯวิทยาศาสตร์

5.        นางณัฏฐกานต์  วัฒนานุสิทธิ์   ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงฯคณิตศาสตร์

6.        นางวิราวรรณ  หงส์ทอง  ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงฯคณิตศาสตร์

7.        นายวิสันต์  กรสวัสดิ์   ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงฯคณิตศาสตร์

 

 
 
 
566867
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
50
1097
1147
553984
30116
54221
566867
Your IP: 54.166.141.12
2018-06-25 00:17
Copyrigth@2560.All Rigths Reseved. Yasothonpittyakom  School.