Black Ribbon

ครูยิ่งคุณ ปี 2560
ครูพรชัย ตั้งยิ่งยง
สรุปการรับนักเรียน รายวัน ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินวิชการ ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
This is a bridge
This bridge is very long
ครูยิ่งคุณ ครูพรชัย ตั้งยิ่งยง
เปิดใช้อาคารเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยินดีต้อนรับ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนยโสธพิทยาคม ในนามศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้พบกับนักเรียนเนื่องในการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายภัทธศาสน์  มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561  ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และปีที่4 

วันที่ 9เมษายน 2561 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก นายอัครณัฐ  หาญจางสิทธิ์ 

วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ดร.มานิต  เขียวศรี ประธานศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดยโสธร

วันที่ 8 เมษายน 2561 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียน ในการมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4

วันที่ 25 มีนาคม 2561 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่ง ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

วันที่  22 มีนาคม 2561  ดร.มานิต  เขียวศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ได้เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายขวัญพัฒน์  เชื้อวณิชย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธาน

วันที่ 19 มีนาคม 2561 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ และได้รับเกียรติจาก ดร.เสน่ห์  แสนจันทร์ 

วันที่ 5 มีนาคม 2561 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล

×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2561

วันที่  22 มีนาคม 2561  ดร.มานิต  เขียวศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ได้เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560

 

ครั้งที่ 2/2561 ของฝ่ายบริหารทั่ง 4 กลุ่ม 8 กลุ่มสาระฯ และ 1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและโครงการ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของแต่ละกลุ่มสาระฯ ซึ่งก่อนเริ่มการประชุม ดร.มานิต เขียวศรี ได้ให้เกียรติรับโล่จากต่อจากครูที่ได้ทำชื่อเสียงให้โรงเรียน โดยมีโล่ การดำเนินงาน Service Plan สาขายาเสพติด ประเภทหน่วยงานที่มีส่วนร่วม จากคุณครูอรอนงค์  บุญกาญจน์ ที่ได้เป็นตัวแทนรับจากทางจังหวัดยโสธร และโล่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันรายการทักษะวิชาการ “รายการเยาวชนอยากรู้” ประจำปีการศึกษา  2560  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จาก พลเอกประยุทธ์  จันโอชา นายกรัฐมลตรี จากคุณครูสมยงค์  มีแก้ว  ที่ได้เป็นตัวแทนในการรับโล่จากทางโรงเรียน  หลังการการรายงานผลการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดร.มานิต  เขียวศรี ได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา  พร้อมสรุปการการประชุม  โดยมีครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 180 คน  ในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561  ณ หอประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

 
 
 
521350
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
44
1136
1180
508931
38820
44887
521350
Your IP: 54.162.253.34
2018-05-21 01:04
Copyrigth@2560.All Rigths Reseved. Yasothonpittyakom  School.