Black Ribbon

ครูยิ่งคุณ ปี 2560
ครูพรชัย ตั้งยิ่งยง
สรุปการรับนักเรียน รายวัน ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินวิชการ ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
This is a bridge
This bridge is very long
ครูยิ่งคุณ ครูพรชัย ตั้งยิ่งยง
เปิดใช้อาคารเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยินดีต้อนรับ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ดร.มานิต  เขียวศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสัญญา สระสรงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมรับน้อง

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดอาคารศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร โดยมี นายภัทธศาสน์  มาสกุล

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณ นายสุธี สุขวนาชัยกุล พร้อมภรรยา ที่เสียสละเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียน

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 มิถุนาย 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะรองผู้บริหาร

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสัญญา  สระสงคราม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสพระราชพิธิเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2560

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนยโสธพิทยาคม ในนามศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้พบกับนักเรียนเนื่องในการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นประถมาภรณ์มงกุฏไทย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสพระราชพิธิเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2560

ซึ่งได้มีประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานะเบกษา ดังนั้น สำนักพระราชวัง ได้แจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราไปยังผู้ที่ได้รับพระราชทาน โดยไม่ต้องเข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) จึงได้เห็นชอบให้ ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการ จัดพิธีรับพระราชทาน ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ได้รับพระราชทาน รวมทั้งยังเป็นการถวายพระเกียรติ ดังนั้น ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร จึงได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นประถมาภรณ์มงกุฏไทย ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561  และได้รับเกียรติจาก นายวีระวัฒน์  วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์วางบนพานหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อให้ข้าราชการที่เข้ารับตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 30 ราย ประกอบด้วยข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จำนวน 12 ราย ข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จำนวน 14 ราย และ ข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28  จำนวน 4 ราย จากนั้น ประธานได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท พร้อมกับถ่ายภาพร่วมกับข้าราชที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ณ หอประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

 
 
 
566922
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
105
1097
1202
553984
30171
54221
566922
Your IP: 54.166.141.12
2018-06-25 00:28
Copyrigth@2560.All Rigths Reseved. Yasothonpittyakom  School.