Black Ribbon

ครูยิ่งคุณ ปี 2560
ครูพรชัย ตั้งยิ่งยง
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
welcome to yasothonpittayakom school.
This is a bridge
This bridge is very long
ครูยิ่งคุณ ครูพรชัย ตั้งยิ่งยง
เปิดใช้อาคารเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยินดีต้อนรับ

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561

วันที่ 15 มกราคม 2561 ดร.มานิต  เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับคณะวิทยากร

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 นายนิกร  สุกใส  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  พร้อมด้วยท่านขวัญพัฒน์ เชื้อวณิชย์ 

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 3

วันที่ 12 ธันวาคม 2560  นายขวัญพัฒน์  เชื้อวณิชย์  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ให้กับครูพัชรี แสนโสม ที่ได้ย้ายไปช่วยราชการที่โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์

  วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาลูกขาวแดง ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ดร.มานิต  เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 

วันที่ 25 พฤศจิกายน  2560 นายวีระวัฒน์  วงศ์ว่องไว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2560 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ดร.มานิต  เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาเปตองที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ดร.มานิต  เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

เปิดการอบรมสัมมนา “สิงห์ท่าเมืองเก่าตำนานคนยโสธร”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการเปิดการอบรมสัมมนา “สิงห์ท่าเมืองเก่าตำนานคนยโสธร”

สู่เครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมโดยการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดยโสธร (ศูนย์อนุรักษ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม) โดยมี ดร.มานิต  เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึก และความตระหนังบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  เยาวชน ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พัฒนาย่านชุมชนเก่าสิงห์ท่าสู่ชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดยโสธร ซึ่งมีแกนนำยุวชน, แกนนำเยาวชน และผู้นำหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการอนุรักษ์ จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมสัมมนา และได้รับสนับสนุนจากวิทยากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการอิสระ  ตลอดจนคณะครูอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ณ หอประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

 
 
 
344985
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
301
1740
7172
329269
30108
36439
344985
Your IP: 54.234.45.10
2018-01-24 02:04
Copyrigth@2560.All Rigths Reseved. Yasothonpittyakom  School.