Black Ribbon

ครูยิ่งคุณ ปี 2560
ครูพรชัย ตั้งยิ่งยง
ปีการศึกษา 2560 เปิดใช้อาคาร 324ล
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
welcome to yasothonpittayakom school.
รับสมัครนักเรียนสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
การสอบความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ
This is a bridge
This bridge is very long
ครูยิ่งคุณ ครูพรชัย ตั้งยิ่งยง
เปิดใช้อาคารเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยินดีต้อนรับ

วันที่ 12 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ได้นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 11 กันยายน 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ได้นำคณะรองผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน

วันที่ 11 กันยายน 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กหญิงกานต์พิชชา  ราภวงษ์ นักเรียนระดับชั้น ม.3/12

วันที่ 8 กันยายน 2560 ดร.มานิต  เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบกระเช้าดอกไม้ และกล่าวต้อนรับครูที่ย้ายและบรรจุใหม่

วันที่ 6 กันยายน 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 6 กันยายน 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายกฤษณัฐ  แสนโยธา  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

วันที่ 4 กันยายน 2560 ดร.มานิต  เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติอวยพรนักกีฬาเปตอง พร้อมคณะผู้ฝึกสอน

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 พันโทณรงค์ชัย  นิตยสุทธิ์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายขวัญพัฒน์ เชื้อวณิช  ได้เป็นประธานในการประชุมคณะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ครั้งที่  3/2560

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ได้มอบหมายให้นายรองรัตน์  แก้วบุปผา รองผู้อำนวยการโรงเรียน

×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

เปิดการอบรมสัมมนา “สิงห์ท่าเมืองเก่าตำนานคนยโสธร”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการเปิดการอบรมสัมมนา “สิงห์ท่าเมืองเก่าตำนานคนยโสธร”

สู่เครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมโดยการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดยโสธร (ศูนย์อนุรักษ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม) โดยมี ดร.มานิต  เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึก และความตระหนังบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  เยาวชน ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พัฒนาย่านชุมชนเก่าสิงห์ท่าสู่ชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดยโสธร ซึ่งมีแกนนำยุวชน, แกนนำเยาวชน และผู้นำหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการอนุรักษ์ จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมสัมมนา และได้รับสนับสนุนจากวิทยากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการอิสระ  ตลอดจนคณะครูอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ณ หอประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

 
 
 
191711
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
50
1148
6383
178105
26667
38246
191711
Your IP: 54.80.180.248
2017-09-23 01:02
Copyrigth@2560.All Rigths Reseved. Yasothonpittyakom  School.