Black Ribbon

ครูยิ่งคุณ ปี 2560
ครูพรชัย ตั้งยิ่งยง
สรุปการรับนักเรียน รายวัน ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินวิชการ ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
This is a bridge
This bridge is very long
ครูยิ่งคุณ ครูพรชัย ตั้งยิ่งยง
เปิดใช้อาคารเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยินดีต้อนรับ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนยโสธพิทยาคม ในนามศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้พบกับนักเรียนเนื่องในการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายภัทธศาสน์  มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561  ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และปีที่4 

วันที่ 9เมษายน 2561 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก นายอัครณัฐ  หาญจางสิทธิ์ 

วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ดร.มานิต  เขียวศรี ประธานศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดยโสธร

วันที่ 8 เมษายน 2561 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียน ในการมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4

วันที่ 25 มีนาคม 2561 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่ง ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

วันที่  22 มีนาคม 2561  ดร.มานิต  เขียวศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ได้เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายขวัญพัฒน์  เชื้อวณิชย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธาน

วันที่ 19 มีนาคม 2561 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ และได้รับเกียรติจาก ดร.เสน่ห์  แสนจันทร์ 

วันที่ 5 มีนาคม 2561 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล

×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

เปิดการอบรมสัมมนา “สิงห์ท่าเมืองเก่าตำนานคนยโสธร”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการเปิดการอบรมสัมมนา “สิงห์ท่าเมืองเก่าตำนานคนยโสธร”

สู่เครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมโดยการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดยโสธร (ศูนย์อนุรักษ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม) โดยมี ดร.มานิต  เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึก และความตระหนังบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  เยาวชน ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พัฒนาย่านชุมชนเก่าสิงห์ท่าสู่ชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดยโสธร ซึ่งมีแกนนำยุวชน, แกนนำเยาวชน และผู้นำหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการอนุรักษ์ จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมสัมมนา และได้รับสนับสนุนจากวิทยากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการอิสระ  ตลอดจนคณะครูอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ณ หอประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

 
 
 
521365
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
59
1136
1195
508931
38835
44887
521365
Your IP: 54.162.253.34
2018-05-21 01:09
Copyrigth@2560.All Rigths Reseved. Yasothonpittyakom  School.