Black Ribbon

ครูยิ่งคุณ ปี 2560
ครูพรชัย ตั้งยิ่งยง
สรุปการรับนักเรียน รายวัน ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินวิชการ ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
This is a bridge
This bridge is very long
ครูยิ่งคุณ ครูพรชัย ตั้งยิ่งยง
เปิดใช้อาคารเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยินดีต้อนรับ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนยโสธพิทยาคม ในนามศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้พบกับนักเรียนเนื่องในการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายภัทธศาสน์  มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561  ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และปีที่4 

วันที่ 9เมษายน 2561 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก นายอัครณัฐ  หาญจางสิทธิ์ 

วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ดร.มานิต  เขียวศรี ประธานศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดยโสธร

วันที่ 8 เมษายน 2561 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียน ในการมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4

วันที่ 25 มีนาคม 2561 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่ง ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

วันที่  22 มีนาคม 2561  ดร.มานิต  เขียวศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ได้เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายขวัญพัฒน์  เชื้อวณิชย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธาน

วันที่ 19 มีนาคม 2561 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ และได้รับเกียรติจาก ดร.เสน่ห์  แสนจันทร์ 

วันที่ 5 มีนาคม 2561 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล

×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

ศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ 31 กรกฎาคม  2560 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำโดย ดร.มานิต  เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

พร้อมคณะรองผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมครูผู้จะเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2560 เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ในด้านการจัดการเรียนการสอน โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริหาร  ซี่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เข้าร่วมศึกษาดูงาน  จำนวน  ๘๕  คน จากนั้นช่วงเย็นได้เข้าพักที่โรงแรมวิลล่าบลังก้า หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี  และมีกิจกรรมมุทิตาจิต ให้ผู้จะเกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา 2560 พร้อมร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  และในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 จึงได้เดินทางกลับจังหวัดยโสธร

 
 
 
521371
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
65
1136
1201
508931
38841
44887
521371
Your IP: 54.162.253.34
2018-05-21 01:10
Copyrigth@2560.All Rigths Reseved. Yasothonpittyakom  School.