Black Ribbon

ครูยิ่งคุณ ปี 2560
ครูพรชัย ตั้งยิ่งยง
ปีการศึกษา 2560 เปิดใช้อาคาร 324ล
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
welcome to yasothonpittayakom school.
รับสมัครนักเรียนสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
การสอบความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ
This is a bridge
This bridge is very long
ครูยิ่งคุณ ครูพรชัย ตั้งยิ่งยง
เปิดใช้อาคารเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยินดีต้อนรับ

วันที่ 12 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ได้นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 11 กันยายน 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ได้นำคณะรองผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน

วันที่ 11 กันยายน 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กหญิงกานต์พิชชา  ราภวงษ์ นักเรียนระดับชั้น ม.3/12

วันที่ 8 กันยายน 2560 ดร.มานิต  เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบกระเช้าดอกไม้ และกล่าวต้อนรับครูที่ย้ายและบรรจุใหม่

วันที่ 6 กันยายน 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 6 กันยายน 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายกฤษณัฐ  แสนโยธา  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

วันที่ 4 กันยายน 2560 ดร.มานิต  เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติอวยพรนักกีฬาเปตอง พร้อมคณะผู้ฝึกสอน

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 พันโทณรงค์ชัย  นิตยสุทธิ์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายขวัญพัฒน์ เชื้อวณิช  ได้เป็นประธานในการประชุมคณะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ครั้งที่  3/2560

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ได้มอบหมายให้นายรองรัตน์  แก้วบุปผา รองผู้อำนวยการโรงเรียน

×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

ศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ 31 กรกฎาคม  2560 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำโดย ดร.มานิต  เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

พร้อมคณะรองผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมครูผู้จะเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2560 เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ในด้านการจัดการเรียนการสอน โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริหาร  ซี่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เข้าร่วมศึกษาดูงาน  จำนวน  ๘๕  คน จากนั้นช่วงเย็นได้เข้าพักที่โรงแรมวิลล่าบลังก้า หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี  และมีกิจกรรมมุทิตาจิต ให้ผู้จะเกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา 2560 พร้อมร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  และในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 จึงได้เดินทางกลับจังหวัดยโสธร

 
 
 
191705
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
44
1148
6377
178105
26661
38246
191705
Your IP: 54.80.180.248
2017-09-23 01:01
Copyrigth@2560.All Rigths Reseved. Yasothonpittyakom  School.