0123456

ประกาศผลการสอบความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562

PrakradEng62

 

 

ประกาศผลสอบความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา 2562

 

บันทึกข้อความ ขออนุญาตประกาศผลการสอบความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ  ครั้ง 21 ปีการศึกษา 2562

 

ประกาศโรงเรียน  ประกาศผลการสอบความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ  ครั้ง 21 ปีการศึกษา 2562

 

ผลการสอบการแข่ง

 

1. ประกาศผลการสอบความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น ป.6

2. ประกาศผลการสอบความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น ม.1

3. ประกาศผลการสอบความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น ม.2

4. ประกาศผลการสอบความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น ม.3

5. ประกาศผลการสอบความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น ม.4

6. ประกาศผลการสอบความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น ม.5

7. ประกาศผลการสอบความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น ม.6

 

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00331916
Your IP: 18.206.194.161
Thu, 27 Feb 2020 14:51:25 +0000