01234

ประกาศโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

prakard040363

 

 

ประกาศโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โหลด ประกาศโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โหลด  1. ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ

โหลด  2. แบบเสนอชื่อผู้แทนครู

โหลด  3. ใบสมัครผู้แทนผู้ปกครอง

โหลด  4. แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน

โหลด  5. แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00359788
Your IP: 3.233.220.21
Tue, 07 Apr 2020 12:12:48 +0000