01234

ขอแสดงความยินดีกับอันนาและอลีน่า แซ่เตีย

Anna250762

anna1anna2

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับ นางสาวอันนา แซ่เตีย เด็กหญิงอลีนา แซ่เตีย

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประกาศผลอย่างเป็นทางการการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับนานาชาติ

รายการ International Robotic Olympiad 2019 Bangkok Thailand 20-21 July 2019

 

นางสาวอันนา แซ่เตีย

เด็กหญิงอลีนา แซ่เตีย

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา

รายการ Servo Motor Humanoid Robot - Soccer Race

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ระดับมัธยมศึกษา

รายการ Servo Motor Humanoid Robot - Curling Race

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา

รายการ Hand Genertor Worm Robot Apperance Design Competition

ทั้งนี้ นางสาวอันนา แซ่เตีย เด็กหญิงอลีนา แซ่เตีย ได้รับสิทธิตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน International Robotic Olympiad 2020 Hong Kong

 

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00359846
Your IP: 3.233.220.21
Tue, 07 Apr 2020 13:21:32 +0000