0

Home

การปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปี 2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 พันโท ณรงค์ชัย นิตยสุทธิ์  ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27

ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปี 2561 ศูนย์ฝึกโรงเรียนยโสธรพิทยาคม และได้รับเกียรติจาก นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เข้าร่วมในกิจกรรม จากนั้น นายถาวร วันทาดี ประธานกลุ่มครูฝึกได้กล่าวราย และประธานกล่าวให้โอวาท และข้อคิดในการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร โดยในกิจกรรมได้มีการทบทวนคำปฏิญาณ การแสดง hop to the bodyslamพร้อมการสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จาก 9 สถานศึกษา นักศึกษาวิชาทหารจำนวน 616 นาย และให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับ นศท. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

Share