01
0
0

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า

วันที่ 27 ธันวาคม 2561  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า นำโดย ดร.มณีรัตน์  ปรินายวนิชย์ 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะรองผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร และรับศิลรับพร จากพระภิกษุสงฆ์ จากนั้นคณะผู้บริหาร นักเรียนร่วมตักบาตรด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ซึ่งแยกออกเป็น 2 เส้นทางระหว่าง มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในบริเวณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

0123

00025859
Your IP: 100.24.46.10
Thu, 17 Jan 2019 10:35:51 +0000