แผนที่โรงเรียน

แผนที่โรงเรียน Google Map

https://www.google.com/maps/place/Yasothon+Pittayakom+School/@15.8018379,104.1407949,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfc1d0fca25f65c1d!8m2!3d15.8046057!4d104.1389161