1

วันที่ 21 มกราคม 2565 ดร.ชูชาติ  แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศักษา ศรีสะเกษ  ยโสธร ได้ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดป้ายศูนย์ HCEC  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  โดยมี ดร.ชัชพล  รวมธรรม

1

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมคณะรองผู้บริหารโรงเรียน เข้าอำนวยอวยพร ขอพรปีใหม่

850082 1

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ ครูนิศากร  กาแก้ว และทีมงาน ที่ได้รับคัดเลือกในการออกแบบ  ตราสัญลักษณ์การจัดงาน “สถาปนาจังหวัดยโสธร ครบ 50 ปี”

1

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ