1

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความสุข

1

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นางนิพาภรณ์ กัลปดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา

1

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยคม เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

1

วันที่ 2 ธันวาคม 2565  ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้