yspnews091163 1

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน วง WHITE

yspnews051163 1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาเปตอง จำนวน 6 รายการ

yspnews051163 1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  นายประยงค์  แก่นลา  ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาควิชาการ)  ประธานอนุกรรมการ ในการประเมินผลงานครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

yspnews041163 1

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม