yspnews221063 1

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คณะครูแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดยโสธร

yspnews221063 2yspnews221063 3yspnews221063 4yspnews221063 5

และคณะครู เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนักเรียนที่เข้ารับการแนะแนวการศึกษาต่อ  ระดับปริญญาตรี เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถตัดสินใจในการศึกษาต่อ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มาแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน และคณะครูแนะแนวในการแนะนำนักเรียนได้ ในทุกๆ ปี  ณ หอประชุมขวัญพัฒน์ และหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม