458874

นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมด้วย รองสัญญา สระสงคราม รองกฤษณัฐ แสนโยธา

และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมเดินทาง เพื่อกำกับ ดูแล และให้กำลังใจนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในการเข้าค่ายสัมพันธภาพและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

458879458889458890458894458897