yspnews041163 1

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม

 

เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ  กรรมการบริหารโรงเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด  ซึ่งอบรมโดย วิทยาการจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4/63 นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรม เป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1, 2  เนตรนารีอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 500 คน ณ หอประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

โหลดรูปภาพทั้งหมดได้ที่   https://drive.google.com/drive/folders/1ygm7uBk-2MgeBX7e4k6yQUUROxNymv_O?usp=sharing

 

yspnews041163 2yspnews041163 3yspnews041163 4yspnews041163 5