yspnews051163 1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาเปตอง จำนวน 6 รายการ

 

พร้อมรางวัลชนะเลิศประเภท ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ประเภททีมชาย  รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมหญิง รองชนะเลิศอันดับ ประเภทชายคู่  และกีฬาวอลเลย์บอล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย อายุไม่เกิน 18 ปี  รายการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2563 กีฬาที่ได้รับรับรางวัลชนะเลินจะเป็นตัวแทนจังหวัดยโสธร เพื่อร่วมคัดเลือกตัวแทนภาค 3 จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2563 จากนั้น นายชัชพล รวมธรรม ได้กล่าวชื่นชม แสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล  พร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพกับนักเรียน  ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1cVrSbZFU4JgdIuiDW-HXxm4_MDQfevS8?usp=sharing

yspnews051163 2yspnews051163 3yspnews051163 5