yspnews051163 1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  นายประยงค์  แก่นลา  ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาควิชาการ)  ประธานอนุกรรมการ ในการประเมินผลงานครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ของ นางสาววราพร  แก้วใส  ครูวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดยมี นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.มานิต เขียวศรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม และผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน กล่าวคำนิยมแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับผู้ประเมินให้กับคณะกรร มการได้ทราบสำหรับการพิจารณาในครั้งนี้  ณ หอประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1rH3xxR28PkSqz1Z-k-1FUPjJLMwPAa_Z?usp=sharing

yspnews051163 2yspnews051163 3yspnews051163 4yspnews051163 5