yspnews221263 1

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียง เข้าอวยพรปีใหม่

และมอบของที่ระลึก ให้กับ นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  พร้อมคณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นักเรียนกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว

yspnews221263 2yspnews221263 3yspnews221263 4yspnews221263 5