268706

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1 ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 63 ที่จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

268708268709268697268699268701268707268711