yspnews070164 1

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมคณะรองผู้บริหารโรงเรียน

เข้าอำนวยอวยพร ขอพรปีใหม่ พร้อมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้กับ นายนิวิส  สืบศรี และ ดร.มานิต เขียวศรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ซึ่งทั้งสองท่านได้อำนวยอวพรปีใหม่กับคณะผู้บริหาร รองผู้บริหาร และยังฝากอวยพรมายังคณะครูและนักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

yspnews070164 2yspnews070164 3yspnews070164 4yspnews070164 5