yspnews120164 1

วันที่ 12 มกราคม 2564  นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมคณะรองผู้บริหารโรงเรียน เข้าอำนวยอวยพร ขอพรปีใหม่

พร้อมมอบกระเช้าผลไม้ มอบให้ ดร.สายชล โพธิ์ศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมพาเยี่ยมชมบ้านทรงไทยสายน้ำทิพย์  และได้อำนวยอวพรปีใหม่กับฝ่ายบริหารโรงเรียน และยังฝากอวยพรมายังคณะครูและนักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ณ บ้านสายน้ำทิพย์  อ.ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

yspnews120164 2yspnews120164 3yspnews120164 4yspnews120164 5