ป้ายประชาสัมพันธ์ ชักชวนนักเรียนฉีดวัคซีน

เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมใจกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ สู้ COVID-19 ด้วยการแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีน Pfizer ผ่านแบบสำรวจของโรงเรียน ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

ลิงค์กรอกข้อมูลแบบสำรวจการฉีดวัคซีน

https://drive.google.com/drive/folders/1piYuqRB-DoJllX9LdHJIhzyVWhbd213_?usp=sharing