1

วันที่ 16 พฤศจิกายน  2564  ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเหรียญพร้อมเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในระดับเหรีญเงิน

ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์  ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนล่าง  ระหว่าง วันที่ 7-9 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ก่อนที่จะมีพิธีมอบเหรียญและเกียรติ นักเรียนได้พบกับ นายหรัณ  ตระกูลไพบูลย์กิจ  อดีตกัปตันทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ที่ได้มาแนะนำโครงการแข่งขัน รูปแบบ และประโยชน์ของการเข้าร่วมทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์ นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ดังนี้ 1.นายกฤตเมธ  รากวงค์, 2. นางสาวชนม์มิภา  ตุยาใส, 3.นางสาวสุตาภัทร  บุญเกลี้ยง, 4. นางสาวชลมาศ  หลักทอง, 5. นางศศิรัษมิ์  ยศเรืองสา  และนักเรียนผู้ช่วยทีม นางสาวพรวดี  เผ่าเพ็ง ครูผู้ควบคุมทีม 1. นายวุฒิไกร  ปัดภัย, 2.นายมงคล  พันธ์เพชร, 3.นายกรบดินทร์  โพธิ์สิงห์, 4. นางสาวอนุรักษ์  สงัด จากนั้น ดร.ชัชพล รวมธรรม ได้แสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้รับรางวัล พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/1cThxfkvOn5Hk92mTtu0h5JhkaiIFCK8p?usp=sharing

 

34567891011121314