8

วันที่ 17 พฤศจิกายน  2564  ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เข้ารับมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42

โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธี พร้อมฝ่ายจัดงาน ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เพื่อนำไปประโยชน์เพื่อการศึกษาแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม   ณ หอประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

123457121415