1

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายสุวัฒน์  เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

โดยมี ดร.จุรีรัตน์  พินิจมนตรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 กล่าวรายงานในนามคณะกรรมการจัดงาน การจัดพิธีการถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดให้จัดพิธีทุกวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยประธานในพิธีได้วางพวงมาลา ถวายบังคม ถวายราชสดุดี และอ่านราชสดุดีเทอดพระเกียรติ ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ข้าราชการ และลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอเมืองยโสธร เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 6  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/1hSYFZDxpFUAbyeUJfV4o3FVrnrpnSkCN?usp=sharing

23456789101112