1

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วางพวงมาลา ถวายราชสดุดี

และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 โดยมีนายสุวัฒน์  เข็มเพชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธี  พร้อมคณะกรรมการการจัดงาน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 6  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/1hSYFZDxpFUAbyeUJfV4o3FVrnrpnSkCN?usp=sharing

234578891011