1

วันที่ 3 ธันวาคม 2564  ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้

กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 พร้อมประกาศเกียรติคุณเชิดชูประคุณของพ่อ  โดยมีรองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน รวมถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ โดมอเนกประสงค์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/1XHnpdhYZLwl-5aGRrmHyaTjgvDhSZR9L?usp=sharing

234567891011121314