1

วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2565 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้กับ นางสาวกฤตภรณ์  เวชพูล ครูบรรจุใหม่

สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พร้อมกล่าวต้อนรับและแสดงความ โดยมีคณะครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

2345678912131415