1

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565  ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ครั้งที่ 3

และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ  นายวิทยา  กรแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม นายมนตรี  แจ่มศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม นายสุรสิทธิ์  กองสินแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบาก นายพรชัย ตั้งยิ่งยง  นายสังขตะ   มรรคญาณ   กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ  พร้อมรองผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้กำลังใจผู้รับการประเมินทั้ง 9 ท่าน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

 logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/1P4p-wfUbN7COl8X-4vpsOGw_TlNHFnLn?usp=sharing

23456789910111213141516171819