1

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2565  

โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละกลุ่มงานนำเสนอและชี้แจงแนวนโยบายในแต่ละกลุ่มงานให้ผู้ปกครองได้รับทราบ จากนั้นครูที่ปรึกษาได้นำผู้ปกครองแต่ละห้องไปยังห้องนักเรียนที่ปรึกษาพบปะและคัดเลือกประธานและเลขาในแต่ละห้องเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

23456891011121314151617181920