13

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำโดย ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะรองผู้บริหาร ครู นักเรียน

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เข้าร่วมกิจกรรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  วันที่ 26 มิถุนายน  ที่จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ส. จังหวัดยโสธร ซึ่งมี ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนยโสธรพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ณ หอประชุมวิถีอีสาน  จังหวัดยโสธร  ทั้งนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565  เพื่อให้นักเรียนทั้งโรงเรียนตระหนักถึงโทษและผลเสียจากยาเสพติด กิจกรรม เทเหล้าเผาบุหรี่  ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

123457891011121314151617181920212223242526