1

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
 
 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในวันที่ 28 กรกฎาคม  นำโดย ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม รองผู้บริหาร  คณะครู และนักเรียน ร่วมถวายพระพร  ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

23456789101112131415