1

วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมด้วยนางนิพาภรณ์   กัลปดี รองผู้อำนวยการ  นำครู นักเรียน ชมรม  TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 
จัดนิทรรศการแสดงผลงานระดับประเทศ เนื่องในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE   ประจำปี 2565  ประกอบด้วยการประกวดผลการดำเนินงานระดับจังหวัด อำเภอ และ ชมรม TO BE NUMBER ONE   รวมทั้งการแสดงของสมาชิก TO BE NUMBER ONE   การจัดบูธนิทรรศการประเภทต่าง ๆ โดยวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ได้เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE   ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ระดับประเทศ ณ ฮอลล์ 4 และห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี
          ผลการแข่งขัน  นักเรียน ชมรม  TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนยโสธรพิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ก้าวขึ้นสู่กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2

234567889101112131415