1

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  คณะรองผู้บริหาร ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ  จำนวน 4 คน โดยมี Mr.Mateo Gustavo Urzua Gonzalez ประเทศชิลี  (โครงการ 1 ปี ), Ms.Silvia Danesi  ประเทศอิตาลี  (โครงการภาษาอังกฤษ 1 ปี), Ms.Rosalie Robinia Braun ประเทศเยอรมนี (โครงการภาษาอังกฤษ 1 ภาคเรียน), Ms.Martina Pelfini ประเทศอิตาลี (โครงการภาษาอังกฤษ 1 ภาคเรียน)  โดยการนำของคณะครูผู้ประงาน AFS กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ณ ห้องประชุมโสธรพิทย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

234567891011