1

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2565
โดยมี นางสาวจุฬา วิภาคาร นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนจัดหางานจังหวัดยโสธร เป็นผู้กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ การจัดงานในครั้งนี้  โดยงานแนะแนวโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

2345678910