336337

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานเปิดการแนะแนวศึกษาต่อของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
 
พร้อมกล่าวต้อนรับ โดยกิจกรรมเป็นให้ความรู้เรื่องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนยโสธรพิทยาคม และโรงเรียนอื่น ๆ ซึ่งในกิจกรรมมีการจัดบูทของคณะต่างๆ เพื่อนักเรียนได้ศึกษาข้อมูลเพื่อศึกษาต่อ  ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนโสธรพิทยาคม

336338336339336340336341336343336344336345