1

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่รับรางวัลในการแข่งขันในกิจกรรมวันสุนทรภู่
ที่ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดขึ้น โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลในแต่ละกิจกรรรมจำนวน 100 คน จากนั้น ดร.ชัชพล รวมธรรม ได้กล่าวแสดงความยินดีชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

 logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/1mQ-2Fc3LzeG2uiv2yLZ0vnoAQ3yjbBQb?usp=sharing

2345678910