วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ครั้งที่ 1/2563 มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน  วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม