วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายอภิรัตน์  ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร

พร้อมด้วย นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ก่อนเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 โดยมี นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม และคณะ ต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลมาตรการป้องกัน (Covid-19) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโพธิ์ศรีเขียว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม