1 กรกฏาคม 2563 นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

คม ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมฝ่ายผู้บริหาร คณะครู นำเสนอมาตรการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภายใต้ New Normal ตามมาตรการป้องกัน Covid-19 รวมถึงเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน พร้อมแสดงความชื่นชม ให้กำลังใจครู และนักเรียน