yspnews100763 1

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร

ร่วมให้การตอนรับ คุณครูโคตรเพชร  มีโพธิ์  ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมป์ นำโดย นายชาติชาย  สิงห์พรมสาร ผู้อำนวยการเรียน  มาส่งและแสดงความยินดี จากนั้น นายชัชพล รวมธรรม ได้เป็นตัวแทนมอบช่อดอก และกล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดี พร้อม คุณครูโคตรเพชร  มีโพธิ์   ได้กล่าวแสดงความรู้สึกในการย้ายเข้ามาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ณ ห้องประชุมโพธิ์สีเขียว  โรงเรียนยโสธรทิทยาคม

yspnews100763 3yspnews100763 4yspnews100763 5