yspnews140763 1

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563  นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร  

ร่วมให้การตอนรับ คุณครูสันติสุข แก้วศิริ ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล มาส่งและแสดงความยินดี จากนั้น นายชัชพล รวมธรรม ได้เป็นตัวแทนมอบช่อดอก และกล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดี พร้อม คุณครูสันติสุข แก้วศิริ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกในการย้ายเข้ามาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ณ ห้องประชุมโพธิ์สีเขียว โรงเรียนยโสธรทิทยาคม

yspnews140763 2yspnews140763 3yspnews140763 4yspnews140763 5