yspnews160763 1

วันที่ 16 กรกฎาคม  2563 นายชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ

yspnews160763 2yspnews160763 3yspnews160763 4yspnews160763 5