yspnews170763 1

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563  นายสัญญา สระสงคราม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร  ร่วมให้การตอนรับ

yspnews170763 2yspnews170763 3yspnews170763 4yspnews170763 5