1

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2565  

1

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2565

13

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำโดย ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะรองผู้บริหาร ครู นักเรียน

1

วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำโดย ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  
 

1

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2565