1

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ชมรม Tobe Number One โดยมี นายพีรพัฒน์  พรศิริเลิศกิจ  ข้าราชการบำนาญ อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   นางชลาทิพย์  โลหะศิริ  ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ตรวจการกรมคุมประพฤติ   

 

1

วันที 16 มิถุนายน 2565 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะรองผู้บริหาร ครูประจำชั้นในแต่ละชั้นเข้าร่วมกิจกรรม

1

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ AP ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

1

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565  ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ครั้งที่ 3