1

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565  ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้เกียรติเข้าร่วมการเปิดการประชุมใหญ่สมัยสามัญคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ครั้งที่ 1/2565

1

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสมชัย  บูรณะ นายอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้พบปะนักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  โดยมี ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะรองผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้การต้อนรับ

1

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565  ดร.มัสริน  จงกลรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา  ประธานคณะกรรมการ นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565  นายสัญญา  สระสงคราม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร จากแข่งเกมการต่อสมการทางคณิตศาสตร์ (Yasothon A-Math Chllenge 2022) 

1

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565  ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ให้กับประธาน และสภานักเรีนชุดใหม่จากการเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2565