1

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาเปตอง ประเภท เดี่ยวชาย จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47