1

วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2565 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี  มีความสุข กิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ประจำปีการศึกษา 2564 

1

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิติ ในพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาของสหวิทยาเขตยศสุนทร 

1

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐชยา   กลักโพธิ์  ได้รับเลือกเป็นประธานสภานักเรียน ประจำปี 2565 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2565 

1

วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2565 นายสัญญา  สระสงคราม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการประกวดวาดภาพและนิทรรศการผลงานศิลปะ ภายใต้หัวข้อยโสธรบ้านเฮา เล่าผ่านงานศิลป์  โดยมีนางสาวนิศากร  กาแก้ว  ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมกับประธานมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้นักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมตอนต้น และตอนปลายอย่าง 6 รางวัล และร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ ซึ่งมีผลงานทั้งหมด 122 ผลงาน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/11Nf5VH4SY8d_V2x3erluhkx2e5NHeAp4?usp=sharing

IMG 77213456789